Strzelecki Ośrodek Kultury

Wyszukiwarka

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa
Przejdź do: Wersja kontrastowa


ŚRODKI ZEWNĘTRZNE pozyskane przez SOK:

1) „Animator kultury gminy Strzelce Opolskie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.5 – „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Celem głównym projektu było nabycie kwalifikacji Animatora Kultury w środowisku wiejskim przez 21 osób. Grupę docelową projektu tworzył personel SOK: głównie pracownicy świetlic i biblioteki. /2011r./ - pozyskanie 49.750 zł.

2) Z inicjatywy młodzieży ze świetlicy w Szczepanku uruchomiona została PRACOWNIA ORANGE, która w dniu 27 czerwca 2012 roku miała uroczyste otwarcie. Spośród ponad 750 wniosków nadesłanych do konkursu wyłoniono 50 zwycięskich miejscowości, wśród których znalazł się właśnie Szczepanek, jako jedyny na Opolszczyźnie. Pracownia Orange została wyposażona w stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu, konsolę do gier oraz telewizor LCD. Dodatkowo sala świetlicy została wyremontowania i komfortowo umeblowana.

2a) Dodatkowo w świetlicy wiejskiej w Szczepanku przeprowadzono projekt "Wirtualne zabawy w grupie, czyli jak pożytecznie i bezpiecznie spędzać wolny czas" w ramach programu grantowego Pracownie Orange Czas realizacji projektu: 1 luty -14 czerwca 2014. Kwota dofinansowania 4000 zł

3) „Aktywne społeczeństwo na nowoczesnej scenie teatralnej świetlicy wiejskiej w Rozmierzy” przyznana pomoc na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013. /2012r./ - dofinansowanie 18 168,04 zł. Przedmiotem projektu była modernizacja, remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej.

4) Warsztaty plastyczne dla młodzieży „Moja Kraina” przyznana pomoc na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013. /2012r./ - dofinansowanie 11 163,34 zł.

5) Dotacja w ramach Programu Biblioteki Narodowej - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - dofinansowanie 17.900 zł /2013r./

6) Dotacja w ramach Fundacji Orange - Internet w bibliotekach - dofinansowanie 5.327,44 zł /2013r./

7) AKADEMIA ORANGE – projekt "Fizyczne wariacje dźwiękowe czyli tworzenie ścieżek dźwiękowych do filmów z wykorzystaniem zjawisk fizycznych" realizowany z partnerami: Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Czesława Niemena, TV Kablowa City-Sat Gordzielik, Radio Park Sp. zo.o. Projekt edukacyjny łączący elementy fizyki, muzyki, akustyki, dźwięku i filmu, a w nim m.in.: wycieczka do Warszawy: wizyta w TVP oraz w Centrum Nauki Kopernik. dofinansowanie - 15.400 zł /2013r./

8) Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura domów kultury – projekt pn. Remont i modernizacja Strzeleckiego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia – dofinansowanie 130.000 zł /2013r. – realizacja 2014r./


9) Operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013:

1) "Bliskie spotkanie z tradycją i kulturą w nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Szymiszowie Osiedlu"

2) „Życie jest teatrem” – spotkanie ze sztuką na nowoczesnej dobrze oświetlonej i nagłośnionej scenie teatralnej w zmodernizowanej świetlicy wiejskiej w Rozmierzy

3) „E-świetlica możliwością poszerzenia naszych horyzontów”- modernizacja 6 świetlic wiejskich w Gminie Strzelce Opolskie poprzez zakup komputerów wraz z dostępem do internetu” /Szymiszów Wieś, Dziewkowice, Osiek, Rozmierka, Błotnica Strzelecka i Warmątowicach/

4) „Co rośnie wokół mnie?" – remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Rożniątowie w celu stworzenia miejsca przyjaznego mieszkańcom związanego z ekologią i kultura regionu

5) „Chodź pomaluj mój świat- modernizacja i remont istniejącej świetlicy wiejskiej w celu dostosowania jej do potrzeb pracowni plastycznej i miejsca spotkań mieszkańców.” (Sucha)

6) „Świat z papieru wyczarowany – modernizacja świetlicy wiejskiej w Kadłubie Wsi w celu przystosowania jej do potrzeb mieszkańców pasjonujących się sztuką – origami.”

7) „Testament pieca” – remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Kadłub Piec w celu ukazania historii wytopu żelaza.

8) "Cicho-sza mówi natura" cykl interaktywnych warsztatów ekologicznych uwzględniający walory krajobrazu Góry św. Anny – w ramach „Działania Proekologiczne w Krainie św. Anny”

GRANTY "Kierunek FIO" Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”:

1. wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" projekt pn. "Od czytania, poprzez teatr do jadania czyli rzecz o śląskości

2. wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej projekt pn. „Poszukiwacze zaginionej tradycji”

Stopka

Zamknij