Strzelecki Ośrodek Kultury

Wyszukiwarka

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa
Przejdź do: Wersja kontrastowa


Projekt „Śladami rzeźby i ceramiki” – dotacja  27 000,00 zł. Wartość całego projektu 33 800,00 zł. Realizacja projektu od 01.03.2022 do 15.12.2022.

 

Celem projektu jest przygotowanie dzieci, młodzież i dorosłych, w tym seniorów, do świadomego  i aktywnego uczestnictwa w sztuce związanej z rzeźbą i ceramiką. Projekt porusza od tak podstawowych zagadnień skierowanych do najmłodszego odbiorcy jak : czym jest rzeźba i ceramika, co kryje się za pojęciami szkliwo i jakie są tajniki wypału gliny, a także jak tworzyć porcelanę i rzeźbę oraz o możliwościach jakie daje wydruk za pomocą drukarki 3D skierowanych do dojrzalszych odbiorców. Zaplanowane (według grup wiekowych) warsztaty, wycieczki, wykłady (pogadanki) uwzględniają wiek, zdobytą wiedzę i możliwości percepcyjne uczestników, rozwijają ich zdolności intelektualne, podnoszą inteligencję emocjonalną. Zakup drukarki 3 D ma rzucić nowe światło na rzeźbę i pokazać inne możliwość jakie daje nowoczesny sprzęt w tworzeniu sztuki. Ważne są elementy poznawcze w formie wyjazdów do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku,  Żywego Muzeum w Bolesławcu i Ćmielowie, a także na spotkanie z historią związaną z tworzeniem lokalnej ceramiki do Muzeum Wsi Opolskiej. Projekt ma także zachęcić do korzystania z zasobów domu kultury, gdzie w roku 2021 została oddana do użytku pracownia ceramiczna stąd zadanie ma przyczynić się do wypromowania rzeźby i ceramiki jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i samorozwoju.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.”
Stopka

Zamknij