Strzelecki Ośrodek Kultury

Wyszukiwarka

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa
Przejdź do: Wersja kontrastowa


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót


Powróćmy jak nasze babcie i mamy do kroszonek i makramy


Projekt „Powróćmy jak nasze babcie i mamy do kroszonek i makramy.” – dotacja  30 000,00 zł. Wartość całego projektu 31 700,00 zł. Realizacja projektu od 01.04.2022 do 15.10.2022.

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnego opolskiego wzoru kwiatowego oraz pielęgnowanie tradycji kroszonkarskich poprzez przeprowadzenie 19 warsztatów z makramy oraz 19 warsztatów z kroszonkarstwa w 15 świetlicach wiejskich oraz dwóch miejskich, Środowiskowym Domu Opieki oraz ośrodku kultury w gminie Strzelce Opolskie. Działanie to ma przypomnieć rdzennym mieszkańcom o tradycjach zdobniczych tutejszego regionu, a także przekazać je ludności napływowej oraz młodemu pokoleniu. Ważnym elementem będzie promocja wzoru ludowego poprzez umieszczenie jego elementów w kolorowankach i w kalendarzach, które powstaną na zakończenie projektu, a które będą dowodem na ciągle żywe zastosowanie tradycji. Warsztaty mają na celu pokazać nowoczesne zastosowania rękodzieła jego urok, a także niezwykłe komponowanie się z nowoczesną techniką i twórczością. Projekt włącza także do swych działań osoby niepełnosprawne, tak aby również one mogły cieszyć się dorobkiem artystycznym budowanym przez pokolenia. Rezultatem projektu ma być zachowanie dziedzictwa kulturalnego i wzmocnienie tożsamości mieszkańców, a także wspólne dążenie do zachowania dorobku kulturalnego Śląska Opolskiego. Zwieńczeniem podjętych działań ma być również wystawa w domu kultury dotycząca twórczości ludowej. Zostaną tam umieszczone kroszonki, które będą mogli podziwiać mieszkańcy oraz turyści, będzie to niezwykła promocja podjętych działań i twórczości tutejszego regionu, zachęci także do dbałości o tożsamość kulturową i obcowania ze sztuką ludową na co dzień. Zdjęcia z wystawy zostaną umieszczone w internecie. Z całości działań w ramach promocji i dbałości o pielęgnowanie lokalnej tożsamości ma powstać film o twórcach ludowych.

Projekt jest dofinasowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury : EtnoPolska. Edycja 2022.
Stopka

Zamknij