Strzelecki Ośrodek Kultury

Wyszukiwarka

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu


SOK oferuje do wynajmu salę konferencyjną do 30 osób (sala nr 2) oraz salę widowiskową na 200 miejsc z oświetleniem oraz systemem nagłośnienia.

CENNIK WYNAJMU SAL w SOK ( bez VAT )

  • sala nr 2 (parter) - 90 zł za godzinę - wynajem komercyjny*
  • sala nr 2 (parter) - 70 zł za godzinę - wynajem niekomercyjny**
  • sala widowiskowa - 180 zł za godzinę - wynajem komercyjny*
  • sala widowiskowa - 150 zł za godzinę - wynajem niekomercyjny**

* którego celem jest działanie zmierzające do osiągnięcia korzyści materialnych lub niematerialnych,
** którego celem nie jest działanie zmierzające do osiągnięcia korzyści materialnych lub niematerialnych

CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ I SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM SCENICZNYM DOTYCZĄCY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W OPARCIU O USTAWĘ O POŻYTKU PUBLICZNYM I O WOLONTARIACIE *
 

SALA WIDOWISKOWA WRAZ Z ZAPLECZEM:
wynajem do 8 godzin - 70,00 zł
NAGŁOŚNIENIE, OŚWIETLENIE SCENICZNE + OBSŁUGA:
wynajem - za godzinę: 30,00 zł
 
*ceny zawierają wyłącznie kwotę ryczałtu za media.

Podane ceny są w kwotami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT 23%

CENNIK OBOWIĄZUJE OD DNIA 7.02.2020

Pliki do pobrania:


Stopka

Zamknij