Strzelecki Ośrodek Kultury

Wyszukiwarka

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu


Przystanek kultura . . .

29 stycznia 2021
Projekt
Operacja pn. Przystanek kultura, czyli budujemy przestrzeń od kulturalnej ławeczki poprzez galerię do pracowni wyposażonej w artystyczne deseczki. mająca na celu stworzenie poprzez remont i zakup wyposażenia pracowni rękodzieła artystycznego oraz galerii w budynku Strzeleckiego Ośrodka Kultury, a także zakup nowoczesnej wielofunkcyjnej ławki do promocji kultury w mieście. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Stopka

Zamknij