Strzelecki Ośrodek Kultury

Wyszukiwarka

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa
Przejdź do: Wersja kontrastowa


POZNAJ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYDARZEŃ SOK

2 - 31 października 2020
POZNAJ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA podczas wydarzeń w SOK
Bezpieczeństwo naszych widzów jest dla nas priorytetem, dlatego wprowadziliśmy politykę bezpieczeństwa zgodną z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązującymi w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
  • Połowa miejsc na widowni
  • Obowiązek zakrywania ust i nosa
  • Dezynfekcja rąk
  • Przestrzeganie bezpiecznego odstępu
  • Oświadczenie uczestnika wydarzenia
Prosimy o zapoznanie się z przyjętą przez nas procedurą bezpieczeństwa (pełen tekst w załączniku poniżej)
Ze względu na procedurę spowolnionego wpuszczania oraz konieczność wypełnienia oświadczenia, prosimy o wcześniejsze przybycie na wydarzenie. Wejście do budynku możliwe będzie na 30 min. przez planowanym wydarzeniem.
Podstawowym naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych w  Strzeleckim Ośrodku Kultury.
Przedmiotem poniższych procedur jest określenie zasad pracy, organizacji widowni, bezpieczeństwa na terenie wydarzenia. Dotyczą one uczestników wydarzeń, pracowników, artystów, organizatorów, widzów.

POBIERZ  -> REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCHMając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich uczestników imprez prosimy Państwa o złożenie – przed wejściem na wydarzenie – oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
Oświadczenie jest do pobrania ze strony internetowej, w Kasie SOK oraz przy wejściu na imprezy. Oświadczenie należy wypełnić w dniu wydarzenia dla każdego uczestnika osobno.
Administratorem Państwa danych jest Strzelecki Ośrodek Kultury. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia wydarzenia i zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

POBIERZ -> OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIAPliki do pobrania:
Stopka

Zamknij