Strzelecki Ośrodek Kultury

Wyszukiwarka

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa
Przejdź do: Wersja kontrastowa


Opowieści z kresów.

6 maja 2016, 18:00
Rzeka graniczna. Z biegiem Zbrucza
Strzelecki Ośrodek Kultury zaprasza na kolejną prezentację Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie, poświęconą tym razem rzece Zbrucz, która stanowiła granicę pomiędzy zaborami austriackim i rosyjskim, a później II Rzeczpospolitą i Rosją Sowiecką. Autor zaprasza na liczącą blisko 250 kilometrów wyprawę z biegiem Zbrucza od Awratyna na Wołyniu po Okopy Św. Trójcy nad Dniestrem. W programie wieczoru m.in. krótkie dzieje Podwołoczysk i burzliwa historia Husiatyna, wizyty w nadzbruczańskich warowniach, rezydencjach hrabiów Gołuchowskich i strażnicach Korpusu Ochrony Pogranicza, spotkanie ze Światowidem w Liczkowcach i Adamem Chmielowskim w Kudryńcach, fascynujące, oblane wodami Zbrucza i Dniestru Okopy Świętej Trójcy. Opowieść ilustrowana będzie jak zawsze unikalną, oryginalną ikonografią z epoki.Stopka

Zamknij